NOTRANJSKI PARK V NASLEDNJIH 5 LETIH

Predstavltev renaturacije potoka Stržen ter infrastrukture, ki jo v naslednjih 5 letih na Cerkniško jezero prinašata projekta LIFE STRŽEN in KRAS.RE.VITA. Poskušali bomo pokazati, da je ohranjena narava priložnost za vse, ki živijo in delajo na območju parka.

Vstop prost

23.10.2018

19:00

Vstop prost