Izjava o dostopnosti

OCENA NESORAZMERNEGA BREMENA ZA SPLETNO STRAN

Na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) bo spletna stran Kulturnega doma Cerknica posodobljena in dopolnjena z namenom omogočiti vsem uporabnikom spletne strani https://kd-cerknica.si/ čim večjo dostopnost do objavljenih dokumentov in vsebin.

Kulturni dom Cerknica ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik. Prav tako je Kulturni dom Cerknica pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upošteval tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevanih po informacijah ter vsebini, ki ne sodi na področje uporabe Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, sprejemamo na elektronski naslov info@kd-cerknica.si ali telefonsko številko: 051 326 576.

Uporabnikom naše spletne strani bomo pomagali pridobiti vse potrebne podatke in dokumente. Skladno z 8. členom ZDSMA naj uporabniki na navedene kontakte:

 • obvestijo, da spletišče ali mobilna aplikacija ni skladna z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena tega zakona,
 • zaprosijo za informacije glede vsebin spletišča in mobilnih aplikacij iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ter
 • za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu iz 6. člena tega zakona niso objavljene v dostopni obliki

Odgovor bo uporabnik prejel v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, bomo uporabniku sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Matevž Podjed, direktor

 

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto kd-cerknica.si za katerega skrbi Kulturni dom Cerknica.

Opis dostopnih vsebin

 • Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo. HTML koda spletne strani je pregledana in urejena, da ustreza zahtevam različnih naprav. Stran je mogoče brez izgube       informacij povečati do 200 %. Povezave na strani so prepoznavne.
 • Kontrasti na spletni strani so primerni. Spletna stran le izjemoma uporablja prikaz kratkih besedil v sliki.
 • Spletno stran je mogoče upravljati s tipkovnico.
 • Spletna stran je optimizirana za bralnike.
 • Ustrezni so barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • Označitev vsebine s poudarki v krepkem tisku je ustrezna (krepko, poudari fokus).

Stopnja skladnosti

Spletna stran kd-cerknica.si sledi standardu WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.0. Skladnost po samooceni ustreza stopnji A.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopne vsebine:

 • Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav     nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis.
 • Nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo npr. podnapisi video vsebin). Za multimedijske vsebine posnete pred 23. 9. 2020 ureditev ni obvezna. Nekatere vsebine niso   urejene iz razloga nesorazmernega bremena (6. člen Zakona o dostopnosti spletišč in   mobilnih aplikacij (ZDSMA)). Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik. Poleg tega pa je večina vsebine takšne, da se spreminja in bi bilo težko zagotavljati ažurnost prevodov.
 • Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.
 • Nekateri dokumenti niso dostopni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

Priprava izjave o dostopnosti

Datum objave Izjave o dostopnosti: 14. 4. 2023, na podlagi samoocene.

Zadnja posodobitev Izjave o dostopnosti: 14. 4. 2023

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite karkoli sporočiti ali pa vas zanima karkoli o dostopnih / nedostopnih vsebinah, nam lahko pišete na info@kd-cerknica.si ali nas pokličete na 051 326 576.

Odgovorna oseba za tehnično in vsebinsko ustreznost spletišča Kulturnega doma Cerknica:

Matevž Podjed, direktor, matevz.podjed@notranjski-park.si.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Inšpektorat za javni sektor

Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

T: 01 478 83 84

E: gp.ijs@gov.si