Splošni pogoji nakupa vstopnic

 

V skladu z 12. točko petega odstavka 43. člena ZVPot kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero kupec nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsi nakupi vstopnic obvezujoči, ne glede na način nakupa (po elektronski pošti, telefonu, na prodajnih mestih ali preko spleta).

Vstopnic za vse prireditve v Kulturnem domu Cerknica ali v organizaciji Kulturnega doma Cerknica, ki so bile kupljene na blagajni Kulturnega doma Cerknica, TIC Cerknica, preko spletnega portala ali na pooblaščenih prodajnih mestih ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja.

Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma, časa in lokacije predstave, za katero je kupil vstopnico. Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico takoj preveriti in morebitne napake na izpisu vstopnice ( npr. napačen izpis datuma, časa predstave, številke sedeža) nemudoma reklamirati.

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic Kulturni dom Cerknica ni dolžan poravnati stroška nakupa novih vstopnic ali zamenjavo vstopnic, se pa trudimo po svojih najboljših močeh pomagati. Izgubo, krajo ali uničenje vstopnice je treba čim prej sporočiti prodajalcu oziroma organizatorju prireditve.

Vstopnice Kulturnega doma Cerknica za posamezne dogodke in prireditve so prenosljive na druge osebe.

 

Vračilo kupnine ob odpovedih ali spremembah v programu prireditve

 

Ob odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve je za urejanje nastalih razmer in vračilo denarja odgovoren organizator prireditve . Ob nastanku navedenih okoliščin Kulturni dom Cerknica kupce vstopnic v najkrajšem mogočem času na spletnem mestu www.kd-cerknica.si oz. Facebook strani Kulturnega doma Cerknica obvesti o kontaktnih podatkih in možnostih za vračilo denarja. Če bo vračilo denarja za odpovedano oz. prestavljeno prereditev mogoče, bo to zapisano v obvestilu. Po datumu, ki bo zapisan, vračilo vstopnine oz. menjava vstopnic ne bo možna.  V primeru odpovedi prireditve dodatni stroški, ki jih utegnete imeti (npr. stroški potovanja, poštnina,…), ne bodo povrnjeni.

Prodajalec ni dolžan obvestiti svojih strank o morebitnih spremembah posameznih dogodkov, vendar se po svojih najboljših močeh trudi, da to stori. Minimalne ali upravičene spremembe v zasedbi ali izvedbi programa so pridržana pravica organizatorja. V primeru spremembe datuma prireditve ali spremembe v zasedbi ali programu, dodatni stroški, ki jih utegnete imeti (npr. stroški potovanja, poštnina,…), ne bodo povrnjeni.

 

Odgovornost udeležencev ob obisku prireditve

 

Z namenom varovanja drugih udeležencev prireditve, zaposlenih in nastopajočih si pridržujemo pravico, da obiskovalcu, ki ob vstopu na prizorišče ne bo upošteval veljavnih odlokov, zakonov in uredb ter  navodil osebja Kulturnega doma Cerknica, ne dovolimo vstopa na prizorišče. Izrecno vas obveščamo, da vam v takšnem primeru ne bomo povrnili kupnine za vstopnico.

Nadalje si z namenom varovanja zdravja drugih udeležencev in nastopajočih pridržujemo pravico, da obiskovalcu, ki med dogodkom ne bo upošteval navodila osebja glede uporabe zaščitnih sredstev skladno z veljavnimi odloki, ali ki bo s svojimi ravnanji kakorkoli drugače ogrožal zdravje drugih udeležencev, odrečemo nadaljnjo pravico prisostvovati na prireditvi, in ga tudi odstranimo iz prizorišča.